Afgelopen week was het Valentijnsdag, dag van de liefde, of liever noem ik het, ‘De dag van je hart’, en nog specifieker ‘De dag van je verbinden vanuit je hart’.  Na de samenhorigheid en verbinding tijdens de Carnavalsdagen, een mooie dag om nog eens stil te staan bij het feit dat ons geluksgevoel voor een groot deel bepaald wordt door de verbindingen die we ervaren met onszelf, en de mensen om ons heen. En liever natuurlijk niet alleen die dag, maar elke dag opnieuw zouden we aandacht mogen hebben voor hoe we meer kunnen leven en verbinden vanuit ons hart.

UBUNTU – ‘Ik ben omdat wij zijn’
Ik heb een aantal prachtige reizen naar Afrika mogen maken, en op die reizen met Afrikanen gesproken over hun cultuur en gewoonten. Een prachtig woord wat ik daar heb geleerd, en de levensfilosofie van Afrikanen typeert is UBUNTU, wat betekent: ik ben omdat wij zijn. Ubuntu gaat over de essentie van mens-zijn, ik ben omdat wij zijn, of letterlijk vertaald: Het is jij die mij mij maakt. Het gaat over onze onderlinge verbondenheid. Bewust dat wat jij doet ook invloed heeft op anderen (als steentje in water). Ubuntu gaat over empathie, gastvrijheid, tolerantie, respect en zorgen voor anderen.

Ubuntu gaat erover dat het belang van teamspirit, onderling vertrouwen, en gemeenschappelijk resultaat, belangrijker zijn dan het eigenbelang. Je niet bedreigd voelen door het kunnen van anderen, omdat je genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat je onderdeel bent van een groter geheel. En dat je bereid bent bij te dragen aan dat grotere geheel.

Ik vind dit een prachtige filosofie, en zowel de Carnavalsdagen als Valentijnsdag waren voor mij een mooie gelegenheid om hier weer eens heel bewust aandacht aan te besteden.

De biologische noodzaak van verbinding
Er is volgens de wetenschap een ding dat krachtig en duurzaam ons geluksgevoel beïnvloedt: verbondenheid. En dan heb ik het over verbinding ervaren met jezelf, je authentieke ik, en  verbinding ervaren met andere mensen, en meer in het bijzonder het ervaren van liefde, empathie en dankbaarheid van en voor andere mensen in ons leven. Verbinding met anderen ervaren is naast veiligheid een biologische noodzaak voor mensen om te kunnen overleven.

Ons zenuwstelsel is voorgeprogrammeerd om verbindingen aan te gaan. De eerste prioriteit is verbinding met onszelf, bewust van wat je denkt, voelt en doet en hierin jezelf kunnen zijn. Maar daarbij komt ook het belang van verbinding met de mensen om ons heen. Voldoende veilige verbindingen brengt ons zenuwstelsel in balans, terwijl het ontbreken van de ervaring van verbondenheid innerlijke onrust en stress kan veroorzaken.

Verbinden is ook spannend
Verbinding maken lijkt simpel, maar toch komen we vaak onbewuste barrières tegen als we ons hart willen open stellen voor anderen. Bij veel mensen is de borst, het hartgebied, gespannen. Onze automatische hersenen met hun angstige gedachten en emotionele reacties, hebben als het ware een muur om ons hart gebouwd. Om ons te beschermen, omdat het zo spannend voelt om kwetsbaar te zijn, of omdat we bang zijn om gekwetst te kunnen worden.

Deze opgetrokken muur beschermt ons natuurlijk helemaal niet, en daarbij sluit hij ons ook af van echte verbinding. Verbinden met een gesloten hart is een verbinding van hoofd tot hoofd. En ons hoofd is de plek waar we vergelijken, veroordelen en verwachten. Verbinding met een open hart is verbinding van hart tot hart. En het is juist deze verbinding die ons geluksgevoel een enorme boost geeft.

Verbinden met jezelf, èn de ander
Vaak zijn we in onze verbinding met andere mensen uit verbinding met onszelf. Misschien herken je dat wel. Hoe vaak komt het niet voor voor dat de ‘Ja’ tegen een ander, een “Nee’ tegen jezelf is? Dit heeft te maken met het feit dat onze behoefte aan verbinding met andere mensen ook gepaard gaat met de angst voor afwijzing. We zijn allemaal diep van binnen bang om door de ander afgewezen te worden, of bekritiseerd of gekwetst. Dit komt voort uit onze oerbehoefte om bij de groep te horen. In de oertijd was je overleven niet meer zeker als je uit de groep werd verstoten en je alleen verder moest. Tegenwoordig speelt dit niet meer, maar de onbewuste angst is gebleven en nemen we mee elke keer als we in verbinding gaan met andere mensen. Maar verbinden met de ander, ten koste van jezelf,  voelt meer als een opoffering dan een bijdrage aan je geluksgevoel.

Jezelf zijn in verbinding met de ander
De werkelijke behoefte die we hebben is om verbindingen met andere mensen aan te gaan, vanuit de verbinding met jezelf. Authentiek kunnen/durven zijn. Dat begint bij jezelf goed genoeg vinden en accepteren zoals je bent. Met alle je goede kanten en je paar onhebbelijkheden ;-), met alles wat je wel kan en wat je niet kan. Onvoorwaardelijk verbinden met jezelf en onvoorwaardelijk verbinden met de ander. Verbindingen waar je mag lachen en huilen, waarin jij op de ander, en de ander op jou kan rekenen. Verbindingen waarin je je vertrouwd voelt, en op je gemak en je de ander ook dit vertrouwen kan bieden. Vanuit je hart verbonden in liefde en vertrouwen.

Je kan leren thuiskomen in de zachtheid van je hart
En het goede nieuws is dat we kunnen leren bewust ons hart ruim en zacht te houden, ongeacht wie of wat er op ons pad komt. Met mijn verschillende programma’s ondersteunen ik je hier graag bij. Het gaat om het verzachten en ontspannen van je lichaam, het fysiek verruimen van je hartgebied. En het bijzondere is, als je lichaam en hartgebied fysiek verzacht, verzacht ook je hoofd, en je waarneming. Je kijkt met zachtere ogen, luistert met zachtere oren en spreekt met zachtere woorden. Vanuit je hart.

Een van de oefeningen die behulpzaam zijn bij het openen en verzachten van je hartgebied is bewust ademen, in een traag en diep ritme, met je hart als uitgangspunt. Alsof je hart de plek is van waaruit je adem komt en gaat. Met je aandacht op iemand die je lief hebt of een plek die je mooi vindt of iets waar je een warm gevoel van krijgt in je hart. Heel bewust je hartgebied verruimen, verzachten, als het ware laten smelten. Via onderstaande link kan je deze  zacht-hartoefening eens ervaren.

 

Dankjewel voor je aandacht! Ik wens je een mooie dag vandaag!

Laat je hart de plek zijn van waaruit je de dag begint, en waar je steeds weer thuis komt. Vanuit je oordelende hoofd, naar je zachte, warme en liefdevolle hart. En vanuit je liefdevolle hart je verbinden met jezelf en de mensen om je heen.