Afgelopen week is officieel de lente begonnen. Het is is misschien wel overduidelijk dat dit mijn favoriete seizoen is. Het seizoen wat tegelijkertijd de krachtige energie in zich draagt van groei en een nieuw begin en de zachtheid van het lichte, prille en kwetsbare.

Kracht en zachtheid, naar mijn mening 2 essentiële energieën, niet alleen in de natuur om ons heen, maar ook in ons. Kracht om stevig te blijven staan temidden van de drukke wereld om je heen, maar ook kracht om in actie te komen, dingen te doen, doelen te bereiken. De kracht van stevigheid, stabiliteit, vertrouwen en moed. En zachtheid om liefdevol te kunnen zijn, goed voor jezelf en de mensen/wereld om je heen te kunnen zorgen, om kwetsbaar te kunnen zijn, te openen, te aanvaarden en los te kunnen laten.

Wij en de wereld hebben meer zachtheid nodig
In de afgelopen decennia hebben we een drukke samenleving gecreëerd, gericht op prestatie, competitie, je best doen en ver komen en we worden continu verleid om daar aan mee te doen. Om de snelheid en veelheid hiervan bij te houden, lijkt het noodzakelijk om vooral op kracht te leven. En dan hebben we niet genoeg aan onze innerlijke kracht van vertrouwen en moed, maar gaan we volle kracht vooruit op de uitputtende kracht van duwen, trekken, forceren en voldoen. En om continu op een forcerende kracht te kunnen leven, is veel sympathische energie nodig, een continue ‘aan’ stand van je zenuwstelsel. Met alle negatieve gevolgen voor je mentale, fysieke en emotionele gezondheid.

We hebben zachtheid nodig om uit deze continue ‘aan’ stand te kunnen komen, uit de stress, de angst, de strijd, het piekeren en de slapeloze nachten die die continu ‘aan’stand met zich mee brengt. We hebben zachtheid nodig om je innerlijke kracht ruimte te geven. Om de moed en het vertrouwen te hebben om jezelf toe te laten jezelf te kunnen zijn, met al je krachten, als stevigheid, vertrouwen, moed, maar ook je gevoeligheden, kwetsbaarheden, behoeften en verlangens. Je hebt zachtheid nodig om te kunnen kiezen welke levenswijze (beter) bij jou authentieke jij past en innerlijke kracht om helpende aktie te ondernemen.

De zachte kracht van liefde
Zachtheid begint in je hart. Zachtheid begint met liefde. We mogen veel meer liefde toelaten in onszelf en ons leven. Liefde verzacht, liefde verzorgt, liefde is onvoorwaardelijk. Liefe is zacht en tegelijkertijd zo krachtig. Liefde is in staat je kijk op dingen te veranderen, je innerlijke houding te transformeren.

En het begint bij liefde voor jezelf. Liefde voor jezelf is misschien wel het belangrijkste cadeau dat je jezelf in je leven kunt geven. Het betekent dat je jezelf accepteert, respecteert en koestert. Het betekent erkenning en waardering voor jezelf. Jezelf voelen, horen, zien. Dat wat we vaak zo bij de ander zoeken, aan jezelf geven en bij jezelf vinden. Liefde voor jezelf betekent jezelf toestaan jezelf te zijn, precies zoals je bent.

Liefde voor jezelf
Helaas vinden we het vaak moeilijk om liefdevol voor onszelf te zijn. Het is niet iets wat we leren. We leren vooral voldoen, aanpassen, doen wat (je denkt dat) de ander of je omgeving van je verwacht,  en als we dit maar veel doen, worden we er heel erg goed in. Het is natuurlijk een prachtige eigenschap om liefdevol te zijn voor anderen en het anderen gemakkelijk te maken door aan te passen en verwachtingen en eisen te voldoen. Maar op langere termijn gaat dit vaak ten koste van jezelf.

En als we het gevoel hebben dat we niet  kunnen voldoen, gaan we vaak nog beter ons best doen, en/of we bekritiseren of veroordelen onszelf.  We komen in een spiraal van vergelijken, veroordelen, aanpassen en ons best doen om te voldoen en voelen ons vaak tekortschieten. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen tot gevolg hebben met als gevolg dat we onze zachtheid nog meer verstoppen en vol in de kracht gaan om nog beter ons best te doen.

Als we alleen maar leven voor en naar verwachtingen van anderen maakt dat onze voelsprieten vaak meer naar buiten, dan naar binnen gericht zijn. Liefde voor jezelf begint bij je voelsprieten weer meer naar binnen richten, en voelen wat jij nodig hebt, wat voor jou belangrijk is.

Ben je eigen beste vriend(in)
Liefdevol voor jezelf zijn betekent hetzelfde met jezelf omgaan als met je beste vriend(in). Je bent tenslotte 24 uur per dag samen met jezelf. Je kan niet even afstand nemen van jezelf, of een paar dagen bij jezelf weg gaan 😉 Jij bent degene die het meest, en het dichtst bij jezelf staat. Jij bent de enige die het weet wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij nodig hebt. Niemand kan dat voor jou voelen en niemand kan dat voor jou ‘vullen’. Dan kan je toch maar beter liefdevol zijn voor jezelf?

Dat betekent met jezelf omgaan zoals je met je beste vriend(in) omgaat en dat je op precies dezelfde manier naar jezelf kijkt als je het moeilijk hebt, iets niet kan, iets verkeerd hebt gedaan, of als je iets niet leuk of niet fijn vindt aan jezelf. In plaats van jezelf te veroordelen of te negeren, kijk of je een volgende keer als je het ergens moeilijk mee hebt , liefdevol tegen jezelf kan zeggen: “Dit is iets waar ik het moeilijk mee heb. Hoe kan ik op dit moeilijke moment het best voor mezelf zorgen?”

Liefde voor jezelf is niet egoïstisch
Heel belangrijk is dat liefdevol zijn voor jezelf betekent dat je je innerlijke zachtheid accepteert en respecteert. Dat dit precies is wat jou, jou maakt. Je kan niet altijd goed, altijd snel, altijd veel, altijd foutloos, altijd beter. Je loopt hierbij tegen je eigen kwetsbaarheden aan, je grenzen, je (al zijn het er maar een paar 😉 tekortkomingen, je behoeften, je angsten. Hoe meer je jezelf openstelt voor je eigen zachtheid en kwetsbaarheid, in plaats van het te negeren, er tegen te vechten, of het te overschreeuwen, hoe meer ruimte er komt om liefde te voelen voor jezelf en hoe krachtiger je je voelt.

En liefde voor jezelf is niet egoïstisch!! Waar je veel van hebt, kan je veel van delen. Dus als je liefdevol bent voor jezelf, kan je ook gemakkelijker liefdevol zijn voor anderen. Niet vanuit een aangeleerd moeten, maar vanuit je hart. Oprechter, eerlijker en moeitelozer. En als je lief bent voor jezelf, je zachtheid en je kracht toelaat, compleet jezelf mag zijn, ben je ook de beste versie van je zelf. En hoe fijn is dat voor de mensen om je heen?

Leven met liefde voor jezelf
Leven met liefde voor jezelf betekent ’s ochteds wakker worden en denken: wat ik vandaag ook doe of laat, ik ben goed genoeg. En het betekent dat je ’s avonds als je gaat slapen denkt: Inderdaad ik ben misschien niet volmaakt, en kwetsbaar, en soms bang, maar dat doet niets af aan het feit dat ik een mooi mens ben en het waard ben om van te houden en liefdevol voor te zijn. Zacht en krachtig.

Met mindfulness meer zachtheid
Het is mogelijk om te leren om je zachte kant te (her)ontdekken en meer ruimte te geven en tegelijkertijd een meer moeiteloze innerlijke kracht te ontwikkelen. Mindfulness kan je hierbij helpen. Mindfulness leert je op een vriendelijke, niet oordelende manier naar jezelf kijken. Hierdoor kan je je meer bewust worden van je innerlijke criticus en je aangeleerde gewoonten om te voldoen, aan te passen, te vergelijken, te veroordelen. Je leert om jezelf te zien als een waardevol uniek individu, met jouw zachtheid en jouw kracht, met alles wat jou jou maakt.

De oefeningen in een mindfulnesstraining helpen je om jezelf op een dieper, vaak tot nu toe onbewust, niveau te leren kennen. Je leert hoe je meer kan verzachten, en wat de barrières zijn die het toelaten van jouw zachtheid in de weg staan. Je leert om meer in het moment te leven en meer compassie te hebben voor jezelf en de mensen om je heen. Je leert hoe je meer helpend om kan gaan met stress en hoe je meer veerkracht kan ontwikkelen. Je leert krachtig te zijn in je zachtheid.

Misschien is dit nieuwe begin van de lente, een mooi moment om een nieuw begin te maken en jezelf een mindfulnesstraining te gunnen? Dit kan in groepsverband of individueel

Op donderdag 4 april start weer een nieuwe 8-weekse mindfulness groepstraining. Iets voor jou? De training start om 13 en duur tot 15.30 uur. Veel verzekeraars vergoeden de training geheel of gedeeltelijk. Klik hier voor meer informatie: link naar mindfulnesstraining.