28-05-2023

Vorige week schreef ik in de inspiratiemail over de symboliek van de Meidoorn. De doornen en de bloesem, het is er allebei. Net als in ons dagelijks leven. Er zijn uitdagingen, soms zelfs dingen die echt ‘steken’ en er is bloesem, de dingen die er wel zijn, die fijn zijn, de genietmomenten..

Automatisch gericht op de doornen
Zoals al eerder in berichten geschreven, hebben onze hersenen een ingebouwde negativiteitsbias. We zien, onthouden en houden ons vooral bezig met het negatieve, wat er niet is, wat niet gaat zoals we willen of verwacht hadden dat het gaat. Dit is overgeleverd vanuit de evolutie. In de oertijd moesten we om onze overlevingskansen te vergroten altijd bewust zijn van en alert op mogelijk gevaar. Ondanks dat we nu niet meer dagelijks in direct levensgevaar verkeren, is dit systeem bij veel mensen momenteel actiever dan ooit. Met als gevolg dat de hersenen zich als klittenband hechten aan negatieve ervaringen en positieve ervaringen als het ware als zand door onze vingers glijden. We zien ze soms wel, maar ze blijven niet plakken. Hierdoor worden negatieve ervaringen beter in je hersenen opgeslagen dan positieve en houd je je ook meer bezig met het negatieve dan het positieve.

Misschien herken je dit wel. Wat gaat er doorgaans door je eigen hoofd aan het einde van de dag? Alle dingen die goed gingen, of dat ene ding dat niet goed ging? Je onthoud meestal vooral de kritiek, niet de complimenten. Je onthoud je verbeterpunt in een werkbespreking, maar niet de dingen die je al goed doet.

Bewuste aandacht voor de bloesem in je leven
En dat is niet helemaal realistisch, want hoogstwaarschijnlijk ervaar je het grootste deel van je leven als positief, of minstens als neutraal. Behalve dat deze ingebouwde focus op het negatieve een onrealistisch beeld geeft van hoe je leven werkelijk is, zorgt de opeenstapeling van negatieve ervaringen in het geheugen er natuurlijk ook voor dat je steeds gevoeliger wordt voor zorgen, angsten, irritatie en andere uitdagende emoties. Bovendien wordt het steeds moeilijker om liefdevol, geduldig en innerlijk vredig te zijn en nog lastiger om bewust te kunnen genieten.

Gelukkig ben je niet overgeleverd aan je automatische systeem. Je kan zelf veel meer invloed uitoefenen op hoe je jezelf en je leven ervaart. Door meer met aandacht te leven. Bewust te kiezen waar je je aandacht op richt. Je kan bewust kiezen om je aandacht meer te richten op de bloesem in je leven. Op wat er wel is, wat er wel goed gaat,  op waar jij en anderen blij van worden. En dit lijkt misschien onbelangrijk, maar dit heeft een enorme positieve impact op je binnenwereld. Je brengt hiermee je hele automatische systeem weer in balans. Je leert je systeem niet alleen te kijken naar wat er niet is, maar ook te zien wat er wel is. Dan vallen positieve ervaringen niet meer door je heen als zand door je vingers, maar beklijven ze in het geheugen.

Je bent je dan nog steeds bewust van de doornen van het leven, maar wanneer je ook de bloesem toelaat, zul je beter in staat zijn om de doornen toe te laten en vanuit die zachtheid en ruimte een helpende actie te kiezen.. Want door ook het goede toe te laten, ben je beter in staat om de uitdagingen en beproevingen in het juiste perspectief te plaatsen, je energieniveau te verhogen en je gemoedstoestand te verbeteren, de juiste hulpbronnen en creatieve oplossingen te vinden.

Hoe je dat doet?
We weten allemaal wel dat er ook goede dingen in ons leven gebeuren. Het ‘probleem’ is dat we ze niet altijd voelen. Ze komen even in onze gedachten, en gaan dan ook weer.
Daarbij gaat het ook om je het goede te gunnen, jezelf toelaten het fijn en goed te hebben.


Ik heb gebruik daarvoor zelf de volgende drie stappen:

  1. Kies bewust momenten om stil te staan en te kijken naar  wat er wel is en fijn is. Je kan dit gewoon tussen de dagelijkse dingen door doen, maar ook tijdens bewust gekozen momenten. Je kan er je dag mee beginnen, tussendoor pauze momenten creëren of er je dag mee eindigen. Iets fijns kan een prettige gebeurtenis zijn uit het nu of uit het verleden, of iets waar je je op verheugt,, een behaald doel, een gebaar naar of van iemand anders, een compliment, een zingende vogel, de warme zon op je gezicht, een positieve ervaring of iets wat je heel mooi vindt, iemand die je lief hebt, of iets of iemand waar je dankbaar voor bent. De meeste positieve dingen in ons leven lijken heel vanzelfsprekend, klein en misschien bijna onbelangrijk, maar dat zijn ze niet. Al deze kleine en grotere positieve dingen zien en echt ervaren, hebben een enorme positieve impact op je zenuwstelsel. Zeker als je het niet bij ‘ernaar kijken’ laat, maar verder gaat met stap 2.
  2. Laat het niet alleen bij kijken naar of denken aan de positieve ervaring, maar voel het ook. Laat het toe in je lichaam. Voel de verwondering, bewondering, liefde, dankbaarheid, tevredenheid. Misschien dat je voelt dat je gezicht zachter wordt, of je borst (hartgebied) of je buik. Misschien ontspannen je schouders er meer van of voel je je meer verbonden. Of je kan heel bewust kiezen om je gezicht en je lichaam te verzachten, te verruimen, te ontspannen.
  3. En tenslotte, adem met de positieve gedachte en het positieve gevoel. Geef t ruimte als je inademt, en voel de zachtheid als je uitademt. Maak het groter als je inademt en verspreid de zachtheid door je lichaam als je uitademt. Geniet van je positieve ervaring, met je hoofd, je lichaam, je adem, je hele zijn.

De sleutel zit in je lichaam en je adem erbij betrekken. Een negatieve ervaring heeft direct, automatisch invloed op je lichaam en je adem. Je lichaam spant aan, je adem versnelt, er wordt cortisol en adrenaline aangemaakt om te strijden, ook als strijd geen enkele zin heeft. Je prefrontale cortex, waarmee je bewuste keuzes kan maken, dingen in perspectief kan plaatsen, meer overzicht hebt en creatiever bent, die ‘doen’ het even niet. (krijgen minder zuurstof en energie).

Bewust leren je lichaam te ontspannen, te verruimen, te verzachten, je adem te vertragen en uitademing te verlengen, maakt dat het stiller wordt in je hoofd. Als je op deze manier van een geniemoment een genietervaring maakt, heeft dit enorm veel invloed op je innerlijke biologie. Het ontspant direct je sympathisch zenuwstelsel (actie) en activeert je parasympathisch zenuwstelsel (nervus vagus). Het activeert de aanmaak van je ‘feelgood’ hormonen. En de bovengenoemde prefrontale cortex blijft actief.

Beide kanten van het leven toelaten, de doornen en de bloesem

Het bewust ervaren en ‘groot’ maken van je genietmomenten, wil niet zeggen dat je je doornen in je leven negeert. Juist niet. Maar door ze je meer te richten op wat er wel fijn is, voel je je vanbinnen meer vredig en ontspannen. Dit vergroot weer je veerkracht en je innerlijke kracht om op een helpende manier om te gaan met de uitdagingen in je leven.
Iedere keer dat je het goede toelaat, lijkt misschien maar een klein verschil te maken.. Maar naarmate je het vaker doet, en er meer een gewoonte van maakt, ga je steeds meer het positieve zien en kunnen kleine doornen waar je je normaal steeds weer aan zou prikken, verdwijnen onder de mooie bloesem.

Kan je nu, op dit moment, een moment voor jezelf nemen om stil te staan bij het goede, het te zien, het te denken, te voelen, en ermee te ademen?